Quy trình sản xuất gang cầu

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu gồm: Gang thỏi lò cao, sắt CT3, Fero Silic,    cacbon, Magiê.

Bước 2: Cho thứ tự cho các  nguyên liệu vào lò trung tần 1,5 tấn theo mác gang và công thức nấu, luyện đã quy định.

Bước 3: Nấu đạt nhiệt độ  từ 1400 độ C đến 1600 độ C.

Múc kim loại lỏng đổ vào máy CE phân tích kiểm tra,điều chỉnh thành phần kim loại nhanh trước khi cầu hóa.

Bước 4: Cầu hóa khi đạt nhiệt độ và điều chỉnh thành phần xong đổ kim loại lỏng vào nồi trung gian cầu hóa thời gian cầu từ 5- 7 phút.

Bước 5: Khi cầu hóa xong múc mẫu và rót mẫu trước khi rót vào khuôn đúc  và chuyển sang phòng thí nghiệm kiểm tra thành phần hóa học bằng máy quang phổ phát xạ.

Bước 6: Ủ sản phẩm sau khi đổ kim loại vào khuôn sau 8h-10h mới được phá dỡ khuôn mục đích để kim loại chuyển  từ thể lỏng sang thể rắn có thời gian ổn định cấu trúc và tổ chức tế vi.

Bước 7: Phá giỡ khuôn khi đạt thời gian ủ khuôn phá dỡ khuôn chuyển sang bộ phận máy bắn bi, làm sạch mài gọt và tẩy ba via.

Bước 8: Kiểm tra sản phẩm sau khi đã làm sạch và gia công cơ khí xong cán bộ KCS kiểm tra nếu sản phẩm đạt yêu cầu sẽ chuyển sang công đoạn sơn sản phẩm không đạt sẽ cho xử lý lại.

Bước 9: Sơn sản phẩm các sản phẩm sau khi KCS kiểm tra đạt yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ chuyển sang phòng sơn và sơn theo đúng công thức pha chế mà nhà sản xuất sơn hướng dẫn yêu cầu và khuyến cáo.

Bước 10: Bao bì, đóng kiện sau khi sơn lớp cuối cùng theo thời gian quy định sản phẩm được chuyển sang bộ phận đóng gói gồm bọc ni lông chống chầy xước và lót xốp trong quá trình đóng kiện palet.